QQ

  • QQ
  • QQ
  • QQ
  • QQ
  • QQ
QQ
  • 收藏
  • 商品详情

注:●标配 ○选配 -无

厂商指导价:3.79万
奇瑞QQ 2013款 1.0L 手动活力版
厂商指导价:3.99万
奇瑞QQ 2013款 1.0L 手动快乐版
厂商指导价:4.29万
奇瑞QQ 2013款 1.0L 手动时尚版
厂商指导价:5.09万
奇瑞QQ 2013款 1.0L AMT巡航版

厂商指导价
3.79万
3.99万
4.29万
5.09万
全国4S店最低价

基本参数

奇瑞汽车
奇瑞汽车
奇瑞汽车
奇瑞汽车
微型车
微型车
微型车
微型车
1.0L 69马力 L3
1.0L 69马力 L3
1.0L 69马力 L3
1.0L 69马力 L3
5挡手动
5挡手动
5挡手动
5挡AMT
3564*1620*1527
3564*1620*1527
3564*1620*1527
3564*1620*1527
5门5座两厢车
5门5座两厢车
5门5座两厢车
5门5座两厢车
150
150
150
150
-
-
-
-
-
14.18
-
-
-
42.39
-
-
-
5.48
-
-
-
-
-
-

车身

3564
3564
3564
3564
1620
1620
1620
1620
1527
1527
1527
1527
2340
2340
2340
2340
1390
1390
1390
1390
1365
1365
1365
1365
130
130
130
130
936
936
936
944
两厢车
两厢车
两厢车
两厢车
5
5
5
5
5
5
5
5
35
35
35
35
-
-
-
-

发动机

SQR371F
SQR371F
SQR371F
SQR371F
998
998
998
998
自然吸气
自然吸气
自然吸气
自然吸气
L
L
L
L
3
3
3
3
4
4
4
4
11
11
11
11
DOHC
DOHC
DOHC
DOHC
-
-
-
-
-
-
-
-
69
69
69
69
51
51
51
51
6000
6000
6000
6000
93
93
93
93
3500-4500
3500-4500
3500-4500
3500-4500
-
-
-
-
汽油
汽油
汽油
汽油
93号(京92号)
93号(京92号)
93号(京92号)
93号(京92号)
多点电喷
多点电喷
多点电喷
多点电喷
国IV+OBD
国IV+OBD
国IV+OBD
国IV+OBD

变速箱

5挡手动
5挡手动
5挡手动
5挡AMT
5
5
5
5
手动变速箱(MT)
手动变速箱(MT)
手动变速箱(MT)
机械式自动变速箱(AMT)

底盘转向

前置前驱
前置前驱
前置前驱
前置前驱
麦弗逊式独立悬架
麦弗逊式独立悬架
麦弗逊式独立悬架
麦弗逊式独立悬架
纵向拖曳臂式非独立悬架
纵向拖曳臂式非独立悬架
纵向拖曳臂式非独立悬架
纵向拖曳臂式非独立悬架
机械液压助力
机械液压助力
机械液压助力
机械液压助力
承载式
承载式
承载式
承载式

上一页
下一页